بلاگ

جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1397 سازمان


  بلاگ
جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1397 سازمان

برنامه زماني آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور درسال 1397     نام آزمون سال ثبت‌نام برگزاري آزمون از تا دكتري (Ph.D) 97 چهار‌شنبه 96/09/01 سه‌شنبه 96/09/07 جمعه 96/12/04 كارشناسي‌ارشد 97 پنجشنبه 96/09/16 چهار‌شنبه 9609/22 پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07 سراسري 97 يكشنبه 96/11/01 يكشنبه 96/11/08 پنجشنبه و جمعه 7 و 97/04/08 فني وحرفه‌اي كارداني نظام...ادامه مطلب ...