کم توجهی به اهمیت دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها در سال 96
  رویداد

کم توجهی به اهمیت دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها در سال 96

  رویداد

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از کم توجهی به اهمیت دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها گفت: پس از تاسیس دوره‌های دکتری در دانشگاه‌ها در سال 67، دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند و اهمیت دوره کارشناسی تا حدی فراموش شده است. دکترعلیرضا مدقالچی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اظهار...  ادامه مطلب ...