اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام در آزمون سراسری 1397
  خبر

اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام در آزمون سراسری 1397

  خبر

داوطلبان مي‌بايست پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارك يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند. داوطلبان، در صورت تمايل به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي، لازم است كه با وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي بر اساس دستورالعمل... ادامه مطلب ...