استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  رویداد

استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  رویداد

بانک مرکزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، در رشته های مختلف در شهرهای تهران – اصفهان – آذربایجان شرقی – کرمانشاه – اردبیل – خوزستان – مازندران – زنجان – سمنان – فارس – قم – کرمان – البرز – یزد – همدان – بوشهر – قزوین – لرستان- کردستان – آذربایجان غربی استخدام...  ادامه مطلب ...