آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و ششمین دوره
  رویداد

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و ششمین دوره

  رویداد

فردا آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی سی و ششمین دوره برگزار میشود. اطلاعات بیشتر در سایت سنجش پزشکی موجود است  ادامه مطلب ...

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی 96
  رویداد

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی 96

  رویداد

تاریخ برگزاری آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی 96 در تاریخ 30 آذر 96 است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...