دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه انتقال دانشجویان موافقت نکرد
  خبر

دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه انتقال دانشجویان موافقت نکرد

  خبر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از عدم موافقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص انتقال و مهمانی دانشجویان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابراهیم گلمکانی گفت: هر ساله درخواست های متعددی از سوی دانشجویانی که دارای شرایط انتقال... ادامه مطلب ...