مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی تمدید شد
  خبر

مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی تمدید شد

  خبر

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای از تمدید یک روزه مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری تخصصی خبرداد. به گزارش ایسنا، در متن اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت آمده است: “درخصوص تمدید زمان انتخاب و ویرایش رشته _محل جهت تکمیل ظرفیت چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تغییر ظرفیت... ادامه مطلب ...