معافیت مدال آوران المپیادی از شرط معدل برای دوره لیسانس به پزشکی
  خبر

معافیت مدال آوران المپیادی از شرط معدل برای دوره لیسانس به پزشکی

  خبر

دانشگاه علوم پزشکی تهران شرایط معافیت دارندگان مدال های المپیادهای علمی از شرط معدل برای ورود به دوره پزشکی از لیسانس این دانشگاه را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل پرسش دانشگاه ها در خصوص موضوع پذیرش دانشجو از مقطع لیسانس به پزشکی پیرو ابلاغیه شماره ۱۹۷۲/۵۰۰/د تاریخ ۱۶ مرداد... ادامه مطلب ...