اختیارات دانشگاه‌ها به تدریج افزایش می‌یابد/ رشد دانشجو و دانشگاه‌ها مهار شده است
  خبر

اختیارات دانشگاه‌ها به تدریج افزایش می‌یابد/ رشد دانشجو و دانشگاه‌ها مهار شده است

  خبر

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یکی از سیاست های مد نظر وزارت علوم را تمرکز زدایی دانست و گفت: به تدریج سیاست تمرکز زدایی اعمال و اختیارات به دانشگاه واگذار می‌شود؛در این راستا از سال قبل بررسی و تدوین و بازنگری برنامه درسی به دانشگاه های سطح یک واگذار شد و سایر دانشگاه ها... ادامه مطلب ...