نخستین دانش‌آموخته دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت‌مدرس از رساله‌اش دفاع کرد
  خبر

نخستین دانش‌آموخته دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت‌مدرس از رساله‌اش دفاع کرد

  خبر

محسن خادمی مقدم به عنوان نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس از رساله خود دفاع کرد. به گزارش ایسنا، محسن خادمی نخستین دانش آموخته دوره دکتری آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، از رساله خود با عنوان تحلیل خطاهای رایج فارسی زبانان در کاربرد افعال انعکاسی روسی با راهنمایی دکتر... ادامه مطلب ...