آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و ششمین دوره
  رویداد

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و ششمین دوره

  رویداد

فردا آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی سی و ششمین دوره برگزار میشود. اطلاعات بیشتر در سایت سنجش پزشکی موجود است  ادامه مطلب ...