بلاگ

برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد بانک سئوالات آزمون‌های علوم پزشکی


  بلاگ
برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد بانک سئوالات آزمون‌های علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از برنامه این معاونت برای ایجاد بانک سئوالات آزمون های علوم پزشکی خبرداد و اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت آزمون ها ی علوم پزشکی و همچنین بانک سئوالات این آزمون ها از نظرات تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها استفاده می شود. بنابراین طی فراخوانی از دانشگاه های علوم پزشکی و...ادامه مطلب ...

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96
  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96

  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی: دانشکده علوم پزشکی آبادان نحوه پذیرش دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنس پذیرش زن مرد با آزمون روزانه ۱۱۸۵۵ پزشکی ۱۵ ۸ ۷ با آزمون ظرفیت مازاد ۱۱۸۶۴ پزشکی ۱۰ زن مرد دانشگاه رازی کرمانشاه با آزمون روزانه ۱۰۲۵۶ دامپزشکی ۱۰ زن مرد با...  ادامه مطلب ...