بلاگ

آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396


  بلاگ
آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/09/26 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور طبق برنامه پيش‌بيني شده در صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 در 41 شهرستان كشور برگزار خواهد شد. داوطلبان مي‌بايست تا پايان...ادامه مطلب ...

  بلاگ

آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي–درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396


  بلاگ
آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي–درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/09/26 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور طبق برنامه پيش‌بيني شده در صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 در 41 شهرستان كشور برگزار خواهد شد. داوطلبان مي‌بايست تا پايان...ادامه مطلب ...

  بلاگ

كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396


  بلاگ
كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1396

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز جمعه مورخ 96/10/01 در 41 شهرستان كشور برگزار مي‌شود. الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون لينك مربوط به كارت و برگ...ادامه مطلب ...