مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396
  خبر

مدارك لازم براي اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

  خبر

مدارك لازم براي بررسي و انطباق با مفاد آگهي: 1- ارائه كارنامه قبولي در آزمون كتبي مورخ 96/09/10 سازمان سنجش آموزش كشور 2- ارائه اصل مدرك تحصيلي به انضمام 2 برگ تصوير مربوطه 3- ارائه آخرين حكم قراردادي 4- معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران (در صورت استفاده از سهميه 5% ايثارگران) 5-... ادامه مطلب ...

اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396
  خبر

اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

  خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلباني كه در آزمون استخدامي مورخ 96/09/10 نيروهاي قراردادي شاغل در سازمان امور مالياتي كشورنمره حدنصاب را كسب نموده اند، مي رساند: باتوجه به اينكه اعلام نتيجه براساس خوداظهاري داوطلبين (در بخش اطلاعات هويتي، مدرك و رشته تحصيلي) صورت گرفته است، پس از بررسي مدارك و تطبيق آن با شرايط... ادامه مطلب ...

نتايج چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1396/6/3
  خبر

نتايج چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1396/6/3

  خبر

باعنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 1396/6/3، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاههای اجرایی شامل: سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان ملي بهره وري ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پزشکی قانونی استان البرز، اداره کل هواشناسی استان البرز، سازمان بهزیستی استان البرز، اداره کل دامپزشکی استان البرز، اداره... ادامه مطلب ...

كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ منتشر شد
  رویداد

كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ منتشر شد

  رویداد

برای ورود به سامانه دریافت كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ به سایت سنجش مراجعه کنید.   دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی در اپلیکیشن کنکوق اپلیکیشن کنکوق چیست؟  ادامه مطلب ...

كارت شرکت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال ۱۳۹۶
  خبر

كارت شرکت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال ۱۳۹۶

  خبر

برای ورود به سامانه دریافت  كارت شرکت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سال ۱۳۹۶ به سایت سنجش مراجعه کنید.   دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامي پزشکان متخصص دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اپیلیکیشن کنکوق... ادامه مطلب ...

نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395
  خبر

نتايج سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 21/8/1395

  خبر

با عنايت به برگزاري سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 95/08/21، پيرو اطلاعيه مورخ 95/09/20 و اطلاعيه هاي بعدي در تاريخ  3، 5، 13، 19، 24 و 95/11/27 و 1، 8، 18، 21 و 95/12/25 و 96/01/21، 96/03/31، 96/04/11، 96/05/03، 96/05/25، 96/06/29، 96/07/11، 96/07/20، 96/08/10 و 96/09/01 در رابطه با نتايج... ادامه مطلب ...

آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396
  خبر

آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396

  خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396 مي‌رساند كه آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 منحصراً در شهر تهران برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد،... ادامه مطلب ...

محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396
  خبر

محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396

  خبر

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت كارت شرکت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان مي‌توانند از ساعت 8:30 الي12:00 صبح و 14:00 الي 17:00 بعدازظهر روز... ادامه مطلب ...

پرينت كارت آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396
  خبر

پرينت كارت آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396

  خبر

نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه‌شنبه 96/10/19 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضیان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرينت كارت... ادامه مطلب ...