برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در بهمن 96
  رویداد

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در بهمن 96

  رویداد

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در 19 بهمن 96 برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر در سایت سنجش پزشکی موجود است.   دانلود نمونه سوالات آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در اپلیکیشن کنکوق  ادامه مطلب ...