رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96
  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96

  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی: دانشکده علوم پزشکی آبادان نحوه پذیرش دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنس پذیرش زن مرد با آزمون روزانه ۱۱۸۵۵ پزشکی ۱۵ ۸ ۷ با آزمون ظرفیت مازاد ۱۱۸۶۴ پزشکی ۱۰ زن مرد دانشگاه رازی کرمانشاه با آزمون روزانه ۱۰۲۵۶ دامپزشکی ۱۰ زن مرد با...  ادامه مطلب ...

ثانیه شماری تا پایان مهلت انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد
  رویداد

ثانیه شماری تا پایان مهلت انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد

  رویداد

مهلت ثبت نام برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته روز چهارشنبه ۳ آبان ماه  پایان می یابد. اطلاعات بیشتر در www.azmoon.org…  ادامه مطلب ...