تاریخ برگزاري آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396 اعلام شد
  رویداد

تاریخ برگزاري آزمون استخدامي پزشکان متخصص سال 1396 اعلام شد

  رویداد

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون استخدامي پزشکان متخصص در دانشگاه­هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 که درتاریخ مقرر(درمحدوده زمانی 96/08/25 تا 96/09/01 ) در آزمون مذکور ثبت نام نموده اند، مي‌رساند كه آزمون ذیربط صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان كشور به...  ادامه مطلب ...