آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و پنجمین دوره
  رویداد

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی-سی و پنجمین دوره

  رویداد

یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی زمان باقیست… اطلاعات بیشتر در سایت سنجش پزشکی موجود است…   دانلود دفترچه و آرشیو نمونه سوالات آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی در اپلیکیشن کنکوق  ادامه مطلب ...