اعلام نتايج آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو سال 1396
  رویداد

اعلام نتايج آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو سال 1396

  رویداد

برای ورود به سامانه ی اعلام نتايج آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو سال 1396 به سایت سنجش مراجعه نمایید.   اطلاعيه وزارت نيرو درخصوص اعلام نتايج آزمون استخدامي شركت هاي وابسته (غيردولتي) وزارت نيرو نتيجه نهایی آزمون استخدامی وزارت نیرو سال 1396  ادامه مطلب ...