آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی
  رویداد

آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی

  رویداد

سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی از روز ۲۰ آذر مجددا فعال شده و دانشجویان متقاضی تا پایان وقت اداری ۲۳ آذر ماه برای ثبت نام مهلت دارند. به گزارش ایسنا، با توجه به درخواست های متعدد دانشگاه ها و دانشجویان مبنی بر عدم ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و میهمانی، طی...  ادامه مطلب ...