تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 رو به پایان است
  رویداد

تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 رو به پایان است

  رویداد

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد مطهري در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 مي‌رساند كه اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي ذيربط به همراه اطلاعيه مربوط به برنامه زماني مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش در روز دوشنبه مورخ  96/10/04 از طريق پايگاه...  ادامه مطلب ...

تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396
  رویداد

تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396

  رویداد

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد مطهري در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال1396 مي‌رساند كه اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي ذيربط به همراه اطلاعيه مربوط به برنامه زماني مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش در روز دوشنبه مورخ  96/10/04 از طريق پايگاه...  ادامه مطلب ...

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96
  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی در تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96

  رویداد

رشته‌های جدید اعلام شده گروه آزمایشی علوم تجربی: دانشکده علوم پزشکی آبادان نحوه پذیرش دوره تحصیلی کدرشته محل عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنس پذیرش زن مرد با آزمون روزانه ۱۱۸۵۵ پزشکی ۱۵ ۸ ۷ با آزمون ظرفیت مازاد ۱۱۸۶۴ پزشکی ۱۰ زن مرد دانشگاه رازی کرمانشاه با آزمون روزانه ۱۰۲۵۶ دامپزشکی ۱۰ زن مرد با...  ادامه مطلب ...

اعلام ظرفيتهاي جديد و تمديد مهلت مجدد انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1396
  رویداد

اعلام ظرفيتهاي جديد و تمديد مهلت مجدد انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 1396

  رویداد

پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 96/08/30 و 96/09/11 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 1396 مي‌رساند ضمن اعلام رشته‌محل‌هاي جديد، علاوه بر رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه‌هاي فوق، به شرح جداول ذيل مقرر گرديد به منظور مساعدت براي انتخاب رشته در اين مرحله به داوطلبان اجازه داده شود تا پايان روز يكشنبه مورخ 96/09/19 نسبت...  ادامه مطلب ...