اصلاحیه جدید در مورد تاریخ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه
  رویداد

اصلاحیه جدید در مورد تاریخ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

  رویداد

تاریخ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه از 3 اسفند ماه 96 به 17 اسفند ماه 96 تغییر پیدا کرده است. اطلاعات بیشتر در سایت سنجش پزشکی…  ادامه مطلب ...