جدول زمان برگزاری برخی از مصاحبه های علمی دکتری پیام نور اعلام شد
  رویداد

جدول زمان برگزاری برخی از مصاحبه های علمی دکتری پیام نور اعلام شد

  رویداد

دانشگاه پیام نور خطاب به معرفی شدگان مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری این دانشگاه اعلام کرد: تاریخ برگزاری جلسات مصاحبه علمی برخی از رشته های این دانشگاه تغییر کرده است لذا معرفی شدگان با توجه به تاریخ های جدید جهت مصاحبه به مرکز مجری مراجعه کنند. ۱ نام رشته محل تاریخ برگزاری قبلی تاریخ...  ادامه مطلب ...