جزئیات انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی 96
  رویداد

جزئیات انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی‌کاربردی 96

  رویداد

تکمیل ظرفیت دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای و مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شده است و تا ۱۰ آبان‌ماه ادامه دارد.  ادامه مطلب ...