دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی، سرآمد هستند
  خبر

دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی، سرآمد هستند

  خبر

قائم مقام وزیرعلوم درامور بین الملل تعداد دانشجویان ایرانی را از لحاظ کیفی و بازدهی تحصیلی در مقایسه با سایر دانشجویان خارجی مناسب و سرآمد دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مطرح جهان عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر حسین سالار آملی، در نخستین کنفرانس «حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» با موضوع ‘جمعیت و مهاجرت ‘ طی سخنانی... ادامه مطلب ...