شرایط ادامه تحصیل دکتری برای دانش آموختگان برتر اعلام شد
  خبر

شرایط ادامه تحصیل دکتری برای دانش آموختگان برتر اعلام شد

  خبر

بنیاد ملی نخبگان شرایط تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی به دانش‌آموختگان‌ برتر دانشگاه‌ها در قالب «جایزه شهید احدی» را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر،  بنیاد ملی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌ برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل در دوره دکتری (جایزه دکتر احدی) اعطا می‌کند.... ادامه مطلب ...