آزمون دستیاری اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود
  خبر

آزمون دستیاری اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود

  خبر

بر اساس تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۹۷، آزمون های دستیاری تخصصی بالینی و دکتری تخصصی علوم پزشکی اردیبهشت ۹۷ برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. در سال ۹۷ تعداد ۳۴ آزمون کشوری برگزار می شود. اولین آزمون در... ادامه مطلب ...