رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد منصوب شدند
  خبر

رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد منصوب شدند

  خبر

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را به مدت دو سال منصوب کرد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: براساس تبصره بند یک آیین‌نامه شماره ۳۰/۵۲۱۹۲ مورخ ۹۶/۸/۲۴ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طی احکام صادره... ادامه مطلب ...