آغاز همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه هرات
  خبر

آغاز همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه هرات

  خبر

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه هرات افغانستان و دانشگاه بین المللی امام خمینی با حضور رئیس دانشگاه هرات افغانستان و دکتر بیات، معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی امضا شد. به گزارش ایسنا، هیئتی از نمایندگان دانشگاه خواجه عبدالله انصاری هرات متشکل از دکتر رضایی، رئیس دانشگاه، دکتر معین رضایی، معاون آموزشی... ادامه مطلب ...