تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق
  خبر

تاسیس گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق

  خبر

طی بازدید هیئت عالی‌رتبه دانشگاه کوفه از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، توافق شد تا گروه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوفه عراق با همکاری دانشگاه فردوسی راه‌اندازی شود. به گزارش ایسنا، دکتر محمد الظلیمی، رئیس دانشگاه کوفه به همراه رئیس هیئت‌امنا، معاون علمی و آموزشی و مدیر روابط بین‌الملل... ادامه مطلب ...