دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند
  خبر

دانشگاه شریف امریه سربازی پذیرش می کند

  خبر

دانشگاه صنعتی شریف از میان فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی امریه سربازی پذیرش می کند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای رفع نیازهای تخصصی خود در آزمایشگاه ها، کارگاه ها، سایت های کامپیوتری و انجام پروژه های پژوهشی از میان فارغ التحصیلان نخبه امریه سربازی پذیرش می کند. این دانشگاه ۶ نفر از فارغ التحصیلان... ادامه مطلب ...