تشکیل هیئت مرکزی جذب در دانشگاه آزاد اسلامی
  خبر

تشکیل هیئت مرکزی جذب در دانشگاه آزاد اسلامی

  خبر

موضوع تشکیل هیئت مرکزی جذب در دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه 205 هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، به ریاست دکتر محمدعلی کی‌نژاد اعلام شد. به گزارش ایسنا، دکتر محمدعلی کی‌نژاد در ابتدای این جلسه با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، گفت: هیئت مرکزی جذب اعضای... ادامه مطلب ...