چگونگی دریافت کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان آزمون سراسری
  خبر

چگونگی دریافت کد سوابق تحصیلی برای داوطلبان آزمون سراسری

  خبر

مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir  براي دريافت كدهاي سوابق تحصيلي ذيل: 1-2- كد سوابق تحصيلي براي ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1396 با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي. 2-2- كد سوابق تحصيلي براي داوطلبان... ادامه مطلب ...