رشته دکتری مهندسی نفت در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود
  خبر

رشته دکتری مهندسی نفت در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود

  خبر

شورای برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در این جلسه راه اندازی رشته مهندسی نفت در مقطع دکتری به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، ‌ گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس گفت: صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است و وجود نیازهای پژوهش... ادامه مطلب ...