منابع آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه۹۶-راه و ساختمان
  خبر

منابع آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه۹۶-راه و ساختمان

  خبر

مواد، سرفصل ها و منابع آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه۹۶-راه و ساختمان- آکادمی معماران جوان   ردیف عنوان سرفصل ها تعداد سوال منابع ۱ ساختمان های بتن آرمه تکنولوژی و درک رفتار سازه های بتن آرمه، قالب بندی، اجرای سازه های بتنی ۱۰-۱۲ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و کلیه منابع معتبر دانشگاهی ۲ ساختمان... ادامه مطلب ...