240 گروه آموزشی واحد علوم و تحقیقات در 98 گروه ادغام شدند
  خبر

240 گروه آموزشی واحد علوم و تحقیقات در 98 گروه ادغام شدند

  خبر

مدیر کل حوزه ریاست واحد علوم و تحقیقات از کاهش تعداد دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات از 21 به 12 دانشکده و ادغام تعداد 240 گروه آموزشی در 96 گروه خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر سید یعقوب زراعت‌کیش در نشست هم‌اندیشی مسائل آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی، که با حضور معاونین و مدیران گروه‌های... ادامه مطلب ...