نتايج چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1396/6/3
  خبر

نتايج چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 1396/6/3

  خبر

باعنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 1396/6/3، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاههای اجرایی شامل: سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان ملي بهره وري ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پزشکی قانونی استان البرز، اداره کل هواشناسی استان البرز، سازمان بهزیستی استان البرز، اداره کل دامپزشکی استان البرز، اداره... ادامه مطلب ...