امضای تفاهم‌نامه دانشگاه بناب با دانشگاه‌های ترکیه
  خبر

امضای تفاهم‌نامه دانشگاه بناب با دانشگاه‌های ترکیه

  خبر

رئیس دانشگاه بناب از امضای تفاهم‌نامه ی جامع با دانشگاه‌های آتا تورک و ارزروم تکنیک ترکیه و تفاهم نامه ویژه موسوم به «تفاهم‌نامه مولانا» خبر داد. دکتر کریم عباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، در راستای سیاست ارتباطات خارجی و ارتقای چشم انداز بین المللی اموزش عالی کشور، دانشگاه بناب را پیشرو درتوسعه روابط بین الملل دانشگاه‌ها... ادامه مطلب ...