انتصاب دبیران و برخی اعضای هیات امنای استانی دانشگاه آزاد
  خبر

انتصاب دبیران و برخی اعضای هیات امنای استانی دانشگاه آزاد

  خبر

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیات های امنای استانی طی احکامی جداگانه، دبیران و برخی اعضای هیات های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد. به گزارش ایسنا، با استناد به بند 2 ماده یک مصوبه 721 جلسه مورخ 91/8/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی ،موضوع ترکیب و وظایف و اختیارات... ادامه مطلب ...