دانشکده فناوری‌های زیستی در دانشگاه سبزوار ایجاد می‌شود
  خبر

دانشکده فناوری‌های زیستی در دانشگاه سبزوار ایجاد می‌شود

  خبر

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار، دانشکده فناوری‌های زیستی در دانشگاه سبزوار ایجاد خواهد شد. به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار با هدف تشکیل دانشکده فناوری‌های زیستی و فراهم کردن بستر... ادامه مطلب ...