برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در اردیبهشت 97
  خبر

برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در اردیبهشت 97

  خبر

آزمون کتبی چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود. کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به... ادامه مطلب ...