سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی
  خبر

سامانه مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلی

  خبر

قابل توجه داوطلبان محترم در مورد مدرک فارغ التحصیلی دوره متوسطه: ااطلاعات سوابق تحصیلی فرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي نخواهند بود واطلاعات آنان در این سایت موجود نیست. الف – فارغ التحصیلان قبل از سال 84 ب – فارغ التحصیلان شاخه... ادامه مطلب ...