سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد
  خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

  خبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر کریم همتی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام منصوب کرد. به گزارش ایسنا، متن این حکم به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر کریم همتی دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران نظر به تعهد، تخصص و... ادامه مطلب ...