میزان «شهریه» مدارس سمپاد
  خبر

میزان «شهریه» مدارس سمپاد

  خبر

سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادها درخشان و دانش پژوهان جوان از رایزنی برای احیای سازمان ملی پرورش‌ استعدادهای درخشان خبر دا د و گفت: این موضوع در حال حاضر در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به بیان ماموریت و... ادامه مطلب ...