بلاگ

برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟


  بلاگ
برنامه راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان راحل می‌کند؟

برنامه ی راهبردی چگونه دو مشکل داوطلبان را حل می کند ؟ چگونه حجم زیاد کتاب ها و آشفتگی ناشی از آن مدیریت می شود؟ مشکل اصلی داوطلبان کنکور حجم و تعداد زیاد کتاب هاست. شما باید هم زمان هم درس های سال چهارم را مطالعه کنید و هم درس های سال های سوم و...ادامه مطلب ...