۴۰ درصد دانشجویان در آمریکا فنی و حرفه ای هستند

۴۰ درصد دانشجویان در آمریکا فنی و حرفه ای هستند

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: در کشورهای دیگر بخش اعظم آموزش به آموزش های مهارتی اختصاص دارد. به عنوان مثال در کشور آمریکا ۴۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه ای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای که بعدازظهر امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: آموزش های مهارتی اساس توسعه کشور است. سیستم آموزش مهارتی کشور دچار کمیت گرایی شده. بخشی از آن در علمی – کاربردی، بخشی فنی و حرفه ای، بخشی هم در دانشگاه آزاد و بخشی هم در سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کنند. ما ظاهرا از لحاظ آموزش مهارتی مشکلی نداریم و اسیر تقاضای اجتماعی شده ایم. ۳۰ الی ۴۰ درصد دانشجویان علمی – کاربردی در ۵ الی ۶ رشته مشغول تحصیل هستند.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: با سیاستگذاری منفعلانه آموزش، ما راه به جایی نخواهیم برد. برای خلاصی از این بن بست باید سرمایه گذاری مهارتی لازم صورت گیرد.

وی افزود: بودجه فنی و حرفه ای در مقایسه با سایر دانشگاهها ناچیز است، بودجه اختصاص داده شده ۷۵ یا ۷۶ میلیارد تومان است. این چه چیزی را می خواهد تکان دهد. دانشگاه فنی و حرفه ای بنگاه اعطای مدرک نیست. اینجا باید آموزش ها کاربردی شود و با این بودجه ای که به این دانشگاه اختصاص داده می‌شود راه به جایی نمی برد.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: در کشورهای دیگر بخش اعظم آموزش، به آموزش های مهارتی اختصاص دارد. به عنوان مثال در کشور آمریکا ۴۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه ای هستند ولی در کشور ما نمی دانم چرا در این خصوص تعلل می‌شود.