۳۰درصد دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند

۳۰درصد دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند

شاهرود-مدیرکل توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد با بیان اینکه ۳۰درصد دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند، گفت: ارتقای کیفی حوزه پزشکی از برنامه های دانشگاه آزاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم بیگلو در آیین افتتاح بخش های جدید بیمارستان خاتم شاهرود با بیان اینکه حدود ۹۷ واحد دانشگاهی رشته های مرتبط با علوم پزشکی در سطح دانشگاه آزاد وجود دارد، ابراز داشت: دانشجویان پزشکی سهم ۳۰درصدی را در بین دانشگاه های دولتی کشور دارند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با حدود ۷۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی و قریب به یک هزار و ۹۰۰ هیئت علمی و ۳۵۲ رشته در کل کشور رسالت آموزش دانشجویان پزشکی را بر عهده دارد، افزود: ثمره آن تربیت نیروی انسانی است که در حوزه بهداشت و درمان کشور این نیروها مشغول به کار هستند.

مدیرکل توسعه خدمات سلامت دانشگاه آزاد بابیان اینکه ارتقای کیفی حوزه پزشکی جزو برنامه های اصلی دانشگاه است، ابراز داشت: گسترش تحصیلات تکمیلی، ورود به دستیاری در رشته های پزشکی از حوزه علمی دانشگاه محسوب می شود که در این راستا مرکز مهارت های بالینی واحد شاهرود به منظور الزامات وزارت بهداشت برای ارتقای کیفیت آموزش راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در آیین افتتاح بخش های جدید بیمارستان خاتم با بیان اینکه یک دانشجوی رشته پزشکی باید ۲۰ متر فضا در اختیار داشته باشد، بیان کرد: برای راه اندازی مرکز آموزش مهارت های بالینی نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری شد که این امر پاسخگوی نیازها نبود.

سید حسین بدیعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس استاندارهای مشخص شده نسبت به اختصاص ۱۰ درصد فضای دانشگاه که هفت هزار و ۲۰۰ متر است در یک نیم طبقه حدود ۷۰۰ متری، ۶۰۰ میلیون تومان تجهیزات خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته بررسی های زیادی صورت گرفت تا مشخص شود کدام بخش ها متقاضی بیشتری دارد و بتوانیم خدمات بیشتری به مردم ارائه دهیم، افزود: در مرحله اول مجوز افزایش تخت ها به ۱۲۰ مورد و در مرحله دوم به ۱۴۴تخت از طریق دانشکده پزشکی و وزارت بهداشت انجام و ده تخت در فضای مطلوب اضافه شد.

 بدیعی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با راه اندازی قسمت های جدید آی.سی.یو و سی.سی.یو بیمارستان خاتم شاهرود تا دوسال آینده ضریب اشغال تخت های این بیمارستان را به ۷۵ درصد برسانیم، در حال حاضر اشغال تخت در این بیمارستان نزدیک به ۶۴ درصد است.