کلید دو آزمون علوم پزشکی امروز منتشر می‌شود

کلید دو آزمون علوم پزشکی امروز منتشر می‌شود

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام کرد: کلید آزمون‌های علوم پایه و پیش کارورزی و MPH پزشک خانواده عصر امروز بر روی سایت قرار می‌گیرد و داوطلبان 48 ساعت فرصت دارند اعتراضات خود را ارسال کنند.