چند نکته درباره آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه

چند نکته درباره آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه

امسال بعد از سالها، مجدداً آزمون مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه با ضعف ها و بی نظمی های بسیار برگزار شد که چشم پوشی بر این نواقص، بیش از این به اجحاف در حق دانش پژوهان منجر خواهد شد. در این خصوص چند نکته لازم به ذکر است که امید است گوش شنوایی باشد.

?الزام کردن دانشجویان از راه دور و نزدیک برای حضور در تهران، بی تردید خلاف عدالتی است که از دستگاه قضایی انتظار می رود. تحمیل هزینه مالی چندصد هزار تومانی به خیل عظیم داوطلبان شهرستانی برای حضور و اسکان در تهران، خلاف شعارهایی چون اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف است که در سالیان اخیر مکرراً و مکرراً بر آن تاکید و تایید شده است.

?درست است که سوالات آزمون وکالت به دلیل مبهم بودن و طولانی بودن از سطح استاندارد خارج شده بود اما آسان بودن بیش از حد آزمون مرکز مشاوران نیز با توجه به ثابت بودن ظرفیت پذیرش، نفعی برای دانش پذیران ندارد زیرا با وجود آسان بودن سوالات، سنجش واقعی داوطلبان امکان پذیر نخواهد بود.

? یکسان بودن چینش گزینه ها در تمام دفترچه ها (برخلاف آزمون وکالت که از چهار دفترچه استفاده شوده بود) راه بی نظمی و استفاده از اطلاعات سایر داوطلبان را گشوده بود تا جاییکه بسیاری از داوطلبان از حجم بی نظمی و مشورت هایی که برخی اطرافیانشان در پاسخ به سؤالات داشته اند، نگران از دست رفتن حق خود در قبولی آزمون هستند.

? امید است که اگر قرار بر برگزاری این آزمون در سال های آینده باشد، در آزمونی که متصدی آن دستگاه عدلیه کشور است، شاهد عدالت بیشتری باشیم.