وزیر علوم پردیس‌های پولی دانشگاه‌های دولتی را تعطیل کند

وزیر علوم پردیس‌های پولی دانشگاه‌های دولتی را تعطیل کند

نایب رئیس اتحادیه‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: امیدواریم وزیر علوم بتواند پردیس‌های بین‌الملل پولی و نوبت‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی را تعطیل کند و ورود بخش دولتی به بخش خصوصی آموزش عالی را متوقف سازد.